top of page

Radiologiya Cihazları

Fujifilm - Oasis 1.2T Açıq MRT

OASIS_edited_edited.jpg
 • Dünyada yalnız Oasis, 1.2 Tesla maqnit sahəsi olan açıq MRT cihazı təklif edir

 • Helium itkisiz 1.2 Tesla açıq maqnit

 • 33mT/m qradient gücü və 100T/m/s slew rate

 • 82 cm genislik və 300 kg a qədər yükü hərəkət etdirə bilən matorlu masa.

 • Səssiz çəkilişi təmin edən SoftSound texnologiyası

ECHELON SMART.png

Fujifilm - Echelon Smart 1.5T MRT

 • Helium itkisiz 1.5 Tesla maqnit

 • Səssiz çəkilişi təmin edən SoftSound texnologiyası

 • Az enerji sərfiyyatı(Eco Mode)

 • SMARTSPEED Texnologiyası-1.5 Tesla maqnit ilə super sürətli çəkilişlər

 • Hər klinik problemi dəstəkləyən RADAR ™, RAPID ™, TIGRE ™, TRAQ ™, FLUTE ™, VASC ™ kimi görüntü xüsusiyyətləri

Aperto_Lucent_cmyk.jpg

Fujifilm - Aperto Lucent 0.4T Açıq MRT

 • 0.4 Tesla təbii açıq maqnit

 • 225kg-dan artıq yük qabiliyyətli xəstə masası

 • Təbii maqnit qiymətinə əsaslanan yüksək səviyyəli MRT cihazı

 •  Chiller kimi sulu soyutma sistemlərinə ehtiyac yoxdur.

 • Orta güc istehlakı yalnız 2,5 kW

934_SCENARIAViewSlider1.png

Fujifilm - Sceneria View KT

 • 64/128 Kəsikli KT cihazı

 • Tomoqraf skanerinin diametri: 80sm

 • X-ray tube: 45 MHU ekvivalenti

 • Generator:72/84 KW  (84 KW=istəyə bağlı)

 • Ikiqat enerji tomoqrafiyası

Supria3.jpg

Fujifilm - Supria KT

 • 16/64 kəsikli KT cihazı

 • Tomoqraf skanerinin diametri:75sm

 • X-ray tube: 5 MHU

 • Generator: 48kW

bottom of page