top of page

Molekulyar Diaqnostika

2a0a41a948e94cee9cd6156d5a2e5635.jpg

Snibe Molecision S6 ddPCR Analizatoru

 • Yeni nəsil ddPCR analizatoru

 • Avtomatik damcı hazırlanması

 • Tam inteqrasiya olunmuş əməliyyat sistemi

 • Tamamilə qapalı sistem

 • Çoxlu floresan kanalları

b6a1a8034c214f5b898fcf83eb03d671.jpg

Snibe Molecision MP-32/MP-96 
Nuklein Turşusu Ekstraksiya Sistemi

 • Tam avtomatik cihaz

 • Müxtəlif reagentlərlə uyğunlaşdırmaq üçün çoxlu rejimlər

 • Yüksək səmərəli HEPA filtr və UV lampa

 • 16/96 nümunə çalışma

23bfce42020541f3ad9427208a8bb4a0.png

Snibe Molecision Nuklein Turşusu Ekstraksiya Kiti

 • Nuklein turşularının səmərəli bərpası

 • Sadə ekstraksiya addımları

 • Müxtəlif nümunə növləri ilə uyğun gəlir

 • Çevik ekstraksiya sxemləri

2120a30b77e842dcab7abda6f5214dee.jpg

Snibe Molecision RT-PCR Kitləri

 • Molecision SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Lyophilised

 • Molecision SARS-CoV-2 RT-PCR Assay

 • Molecision SARS-CoV-2 & Flu A/B RT-PCR Assay

 • Molecision SARS-CoV-2, Flu & RSV RT-PCR Assay

bottom of page