top of page

29 okt, Ş.

|

Hiton Hotel Baku

ANESTEZİOLOGİYA VƏ REANİMATOLOGİYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

Qeydiyyat bağlıdır
Digər tədbirlərə baxın

Vaxt və Məkan

29 okt 2022, 09:00 – 18:00 GMT+4

Hiton Hotel Baku, 1B Azadlig Avenue, Baku 1000, Azerbaijan

Cədvəl


  • 1 saat

    Qeydiyyat (Kofe)


  • 15 dəqiqə

    Açılış - AzRAC Sədri Professor İ.İsmayilov

9 more items available

Bu tədbiri paylaşın

bottom of page